Még nem regisztráltam

Kult

Legyen béke, szabadság és egyetértés – a márciusi ifjak 12 pontja

Anna Csákó

„Mit kiván a magyar nemzet.

Legyen béke, szabadság és egyetértés.”

A márciusi ifjak által megfogalmazott 12 követelést szedtük listába (korabeli nyelvezet szerint), melyeket 1848. március 15-én reggel nyomtattak ki a Landerer és Heckenast nyomdájában.

Szerinted melyik lenne a legérvényesebb ma is?

A lista elemeit (bejelentkezés után) a mellettük található nyilakkal vagy drag&drop módszerrel tudod rendezni. Ha véglegesnek érzed a rangsorod, nyomj a Mentés gombra.

 

8 szavazat.
közkincs

Közös teherviselés.

A nemesi jogokkal adómentesség is járt, aminek megszüntetését az áprilisi törvények emelték jogerőre.

közkincs

Évenkinti országgyülést Pesten.

A forradalom idején igen rendszertelenül ülésezett az országgyűlés, ráadásul Pozsonyban – a választójogot kiszélesítették, és 1848. július 2-án összeült az új parlament.

közkincs

Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.

Úriszék helyett – amely addig a földesurak kezébe adta a bíráskodás jogát – független és egyenlő törvénykezést követeltek.

közkincs

Felelős ministeriumot Buda-Pesten.

Az első felelős magyar kormány rövid életű volt, de annál jelentőségteljesebb: 1848. március 23. – október 2. között működött gróf Batthyány Lajos vezetésével.

közkincs

Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.

Bár ma is jól hangzik, közel kétszáz évvel ezelőtt a törvény előtti egyenlőség a nemesi előjogok helyett egy polgári jogrendszert kívánt létrehozni, a vallásszabadság pedig a keresztény felekezetek közti egyenlőséget takarta.

közkincs

Nemzeti őrsereg.

Magyarországnak ekkor nem volt önálló hadserege – a forradalom után felállt országgyűlés elfogadta a nemzeti őrseget, amelyben nem hivatalos katonák szolgáltak.

közkincs

Urbéri viszonyok megszüntetése.

A jobbágyfelszabadítás előtt a jobbágyok különböző adókat, vagyis úrbért voltak kötelesek fizetni a földjeikért – ezeket már az áprilisi törvények is megszüntették, de hatásuk még a XX. században is érezhető volt.

közkincs

Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.

A korabeli magyar sajtót cenzorok ellenőrizték – bár az áprilisi törvények elismerték a sajtó szabadságát, a forradalom leverése után ez ismét megszűnt, és csak a kiegyezéskor sikerült ténylegesen érvényesíteni a követelést.

közkincs

A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.

A Habsburg Birodalomban nem volt önálló magyar hadsereg, így a Batthyány-kormány összetoborozta a magyar honvédséget, ám a forradalom leverésével ez is megszűnt.

közkincs

Nemzeti Bank.

A szabadságharc idején az Osztrák Nemzeti Bank felügyelte a magyar pénzügyeket is. Az első magyar jegybank, a Magyar Nemzeti Bank 1924. június 24-én alakult meg.

közkincs

A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.

A politikai ellenzék tagjait a császári udvar bebörtönözte, köztük a kor leghíresebb foglyával, Táncsics Mihállyal, akit 1848. március 15-én a forradalmárok kiszabadítottak.

közkincs

Unio.

Erdélyt önálló fejedelemségként kezelte a Habsburg Birodalom, így az utolsó pont Magyarország és Erdély egyesítését követelte.